TipsTriks Dapat Pulsa Hadiah Gratis Cashtree

Dapat Pulsa Hadiah Gratis Cashtree Cashtree hija applikazzjoni offruta mill Valur Fl-Asja Teknologija Proprjetarji Limited fejn inti tista ‘tikseb billi tigbor flus bla hlas. Flus kontanti jista ‘jinkiseb billi tmur l-lockscreen, taqra l-kontenut, tlestija missjonijiet, jew billi jiehdu sehem fl-avveniment berpastisipasi Cashtree. Ghal issa Cashtree jistghu jintuzaw biss fuq Phone Android, izda fil-futur huwa possibbli li tappoggja IOS u Windows Phone. Wara li tkun tigbor flus migbura u jilhaq krediti minimu ta ‘skambju valur, inti tista’ tifdi flus tieghek go ‘toll free. Meta tikkunsidra Cashtree, jahsbu dwar l-innovazzjoni li jipprezenta l Infotainment direttament lill-lockscreen-mu! Li jehtieg li jkun attenzjoni hija jekk int ma logged fuq ghal aktar minn tliet xhur, is-shubija tieghek se tkun invalida jew b’dizabilita, imma tinkwetax tista ‘tirregistra darb’ohra bhala utent gdid. Jekk inti tirregistra darb’ohra bhala utent gdid, inti Cash se tkun reset ghal zero. Dapat Pulsa Hadiah Gratis Cashtree Cashtree: Pulsa Hadiah Gratis