Tag Archives: AsuransiTerbaik

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Sairausvakuutus on vakuutus, joka kattaa kokonaan tai osittain riskin siita, etta henkilo on joutunut sairauskuluihin ja joka riski altistaa suurelle maaralle henkiloita. Arvioimalla terveydenhuollon ja terveydenhuollon kokonaiskustannusten riski riskipankin ylapuolella vakuutuksenantaja voi kehittaa rutiininomaisen rahoitusrakenteen, kuten kuukausipalkkion tai palkanlisaveron, antamalla rahat maksaakseen sairausvakuutuksessa maaritellyista terveydenhuollon etuuksista sopimus. Hyotya hallinnoi keskusjarjesto, kuten valtion virasto, yksityinen yritys tai voittoa tavoittelematon yhteiso. Amerikan sairausvakuutusyhdistyksen mukaan sairausvakuutus on “kattavuus, joka takaa sairauden tai vamman aiheuttamat etuudet, mukaan lukien tapaturmavakuutus, sairausvakuutus, tyokyvyttomyys tai vahingossa tapahtuva kuolema ja purkaminen” (S. 225). Sairausvakuutus on vakuutuksenantajan (esim. Vakuutusyhtion tai hallituksen) ja yksittaisen henkilon tai hanen sponsorinsa (esim. Tyonantaja tai yhteisoorganisaatio) valinen sopimus. Sopimus voidaan uusia (esim. Vuosittain, kuukausittain) tai elinikainen yksityisen vakuutuksen tapauksessa tai on pakollista kaikille kansalaisille kansallisten suunnitelmien osalta. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Sairausvakuutuksen tarjoajan kattamien terveydenhuollon kustannusten tyyppi ja maara on eritelty kirjallisesti, jasenmaarayksissa tai “todisteita kattavuudesta” yksityisvakuutuksen kirjas- sa tai kansallisessa terveyspolitiikassa julkisesta vakuutuksesta. Terveysvakuutus on (Yhdysvaltain erityinen), jonka tarjoaa tyonantajan sponsoroima itsenainen rahastoitu ERISA-suunnitelma. Yhtio yleensa mainostaa, etta heilla on yksi suurista vakuutusyhtioista. ERISA-tapauksessa kyseinen vakuutusyhtio “ei kuitenkaan osallistu vakuutussopimukseen”, ne vain hallinnoivat sita. Siksi ERISA-suunnitelmissa ei ole valtion lakia. ERISA-suunnitelmia saannellaan Yhdysvaltain tyoministerion (USDOL) lainkayttovaltaan kuuluvalla liittovaltion lailla. Erityiset edut tai kattavuustiedot loytyvat yhteenveto-suunnitelmasta (SPD). Valituksen on tapahduttava vakuutusyhtion, sitten tyonantajan suunnitelmaan. Tarvittaessa luottamusmiehen paatos voidaan toimittaa USDOL: lle tarkistaa ERISA: n vaatimustenmukaisuus ja sitten tuoda oikeusjuttu liittovaltion tuomioistuimeen. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah